Zastupitelstvo obce

starosta
Valová Blanka
tel.č. 605 132 673
e-mail: starosta@svatonovice.cz

místostarosta
Šimík Zdeněk
tel.č.777 961 735
e-mail: mistostarosta@svatonovice.cz

zastupitelé
Kuric Miroslav
Rosecká Ivana Mgr.
Skřehot Martin
Šimonová Lucie
Wichová Naděžda

finanční výbor
předseda Skřehot Martin
členové
Rosecká Ivana Mgr.

kontrolní výbor
předseda Šimonová Lucie
členové
Vrtaník Zdeněk
Kuric Miroslav