Zastupitelstvo obce

starosta
Valová Blanka
tel.č. 605 132 673
e-mail: starosta@svatonovice.cz

místostarosta
Šimík Zdeněk
tel.č.777 961 735
e-mail: mistostarosta@svatonovice.cz

zastupitelé
Kuric Miroslav
Rosecká Ivana Mgr.
Skřehot Martin
Šimonová Lucie
Wichová Naděžda

finanční výbor
předseda Šimonová Lucie
členové
Rosecká Ivana Mgr.
Bc. Slivková Aneta

kontrolní výbor
předseda Kuric Miroslav
členové
Vrtaník Zdeněk
Wichová Naděžda