Liniová výsadba stromů a keřů

Akce byla financována z programu Péče o krajinu v roce 2021 – Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí, dle plánu společných zařízení dle zák. č. 139/2002 Sb., na par. č. 2525 v k.ú. Svatoňovice s názvem,, Liniová výsadba stromů a keřů“, která má sloužit jako antierozní pás.