MŠ Svatoňovice – výměna oken a zateplení střechy budovy 2015

Projekt MŠ Svatoňovice – výměna oken a zateplení střechy budovy byl spolufinancován z rozpočtu MSK v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezkého kraje 2015