Kontakty

adresa
Obec Svatoňovice
Svatoňovice 70
747 87 pošta Budišov n./Budišovkou

telefon + fax
556 305 465

starosta
tel.č. 605 132 673
e-mail : starosta@svatonovice.cz

místostarosta
tel.č. 777 961 735
e-mail: mistostarosta@svatonovice.cz

datová schránka
48maxue

email
obec@svatonovice.cz

IČO
00 84 99 79

bankovní spojení
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 295671759/0300